Maxi-Cosi Infant Car Seats

 • Maxi-Cosi Mico LUXE Infant Car Seat

  Maxi-Cosi Mico LUXE Infant Car Seat

  $199.99
 • Maxi-Cosi Mico LUXE+ Infant Car Seat

  Maxi-Cosi Mico LUXE+ Infant Car Seat

  $299.99
 • Maxi-Cosi Mico Additional Adjustable Base

  Maxi-Cosi Mico Additional Adjustable Base

  $89.99
 • Maxi-Cosi Coral XP Inner Carrier Adapter

  Maxi-Cosi Coral XP Inner Carrier Adapter

  $89.99
 • Maxi-Cosi Cosi Mico Cover

  Maxi-Cosi Cosi Mico Cover

  $29.99